● 
اِلأِثنين ١ جمادي الاولي ١٤٤٣
گروه های آموزشی * گروه ریاضیات وکاربردها
 
   
فرم ها
 
اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی سمینار، سمینار1و پایان نامه در رشته های ریاضی و آمار

تاریخ ایجاد   1391/04/05 - 02:28  تعدادمشاهده  2810 بازگشت

دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی سمینار ، سمینار1  و پایان نامه در رشته های ریاضی و آمار فرم زیر را دانلود کرده و پس از تکمیل تا تاریخ 20/4/91 به آدرس های ایمیل زیر ارسال نمایند .

دانلود فرم

 

دانشجویان رشته
ایمیل
انالیز
anlstudent@pnum.ac.ir
جبر
algstudent@pnum.ac.ir
کاربردی
aplstudent@pnum.ac.ir
امار
stastudent@pnum.ac.ir
علوم کامپیوتر
camstudent@pnum.ac.ir
دکترا
phdstudent@pnum.ac.ir

بدیهی است عواقب عدم ارسال فرم مربوطه  تا تاریخ قید شده بر عهده دانشجو می باشد. 
Text/HTML