● 
اِلأَربِعا ٢٤ شعبان ١٤٣٧
برنامه ریزی * برنامه ریزی کلاسی (اساتید و دانشجویان)
 
   
سامانه برنامه کلاسی سهبا

 

 

برنامه کلاسی (اساتید و دانشجویان)
 
نام کاربری اساتید محترم جهت ورود به سامانه سهبا "شماره استادی مندرج در سیستم گلستان" و رمز عبور "شماره ملی" می باشد.
آن دسته از اساتید که برای اولین بار با دانشگاه پیام نور مرکز مشهد همکاری دارند می توانند جهت دریافت شماره استادی به کارشناس مربوطه در واحد برنامه ریزی مراجعه نمایند.
 
 
شماره های تماس پشتیبانی نرم افزار
 
نام خانوادگی
رشته های تحصیلی مرتبط
شماره داخلی
توضیحات
خانم مالک اشرفی
مسئول واحد برنامه ریزی
554
پشتیبانی در خصوص اشکالات مربوط به کلمه عبور و رمز عبور
خانم دلیری
545
پشتیبانی در خصوص اشکالات استفاده از نرم افزار برنامه ریزی
خانم دائی نژاد
558
پشتیبانی در خصوص اشکالات استفاده از نرم افزار برنامه ریزی
خانم برق
557
پشتیبانی در خصوص اشکالات استفاده از نرم افزار برنامه ریزی
خانم سعادت
556
پشتیبانی در خصوص اشکالات استفاده از نرم افزار برنامه ریزی
خانم ابوی
544
پشتیبانی در خصوص اشکالات استفاده از نرم افزار برنامه ریزی

 

 

 

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?
 
 
ایران, مشهد, بلوار معلم, معلم 71- صندوق پستی 433-91735
pnum.ac.ir
- Copyright © 2011 - All rights reserved
DESIGNED AND POWERED BY FaraTech