● 
اِجُّمعَة ٥ ربيع الاول ١٤٣٩
فرم ثبت نام در انتخابات انجمن های علمی
 
   

ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
    
    
Forgot Password?
شرایط ثبت نام انتخابات کانون های فرهنگی

شرایط داوطلبان عضویت در کانون های فرهنگی دانشگاه به شرح ذیل است: 

1- گذراندن حداقل 14 واحد درسی برای دانشجویان مقطع کارشناسی

2-  تا پایان دوره فعالیت دانشجو باشد.

3-  عدم مشروطیت داوطلب در ترم گذشته تحصیلی

4- عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر در دو سال اخیر

 

شرایط داوطلبان عضویت در کانون های فرهنگی دانشگاه به شرح ذیل است: 

1- گذراندن حداقل 14 واحد درسی برای دانشجویان مقطع کارشناسی

2-  تا پایان دوره فعالیت دانشجو باشد.

3-  عدم مشروطیت داوطلب در ترم گذشته تحصیلی

4- عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر در دو سال اخیر

 

 
شرایط ثبت نام انجمن های علمی

شرایط داوطلبان عضویت در شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی به شرح ذیل است: 

1- اشتغال به تحصیل در رشته مربوط

2- عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی ، سیاسی ، ورزشی و فرهنگی 

3- عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر

4- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقطع کارشناسی

5-  معدل نیمسال گذشته داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال نباشد.

6-  عدم مشروطیت داوطلب در ترم گذشته تحصیلی

شرایط داوطلبان عضویت در شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی به شرح ذیل است: 

1- اشتغال به تحصیل در رشته مربوط

2- عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی ، سیاسی ، ورزشی و فرهنگی 

3- عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر

4- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقطع کارشناسی

5-  معدل نیمسال گذشته داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال نباشد.

6-  عدم مشروطیت داوطلب در ترم گذشته تحصیلی

 
ثبت نام انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی دانشگاه
 اطلاعات فردی
 نام:
 مورد نیاز
 ثبت نام در:
 
 نام خانوادگی:
 مورد نیاز
 شماره ملی:
 مورد نیاز
 نام پدر:
 مورد نیاز
 سال تولد:
 مورد نیاز
 وضعیت تاهل:
 
 وضعیت اشتغال:
 
 شماره تلفن همراه:
 مورد نیاز
 آدرس محل سکونت:
 مورد نیاز
 اطلاعات تحصیلی
 رشته تحصیلی:
 مورد نیاز
 گرایش:
 مورد نیاز
 مقطع تحصیلی:
 
 ترم ورود:
 مورد نیاز
 شماره دانشجویی:
 مورد نیاز
 تعداد واحد گذرانده:
 مورد نیاز
 معدل:
 مورد نیاز
 سوابق فعالیت های علمی و فرهنگی:
 مورد نیاز
 نکته: لازم به ذکر است در صورت عدم تطبیق اطلاعات وارد شده از سوی دانشجویان با اطلاعات مندرج در سیستم گلستان، ثبت نام فرد فاقد اعتبار می باشد.
  مورد نیاز