● 
اِلأِثنين ١٦ شعبان ١٤٤٥
امر به معروف و نهی از منکر * ......معرفی کتاب
 
   
کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
معرفی کتاب
مهمترین واجب فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر

تاریخ ایجاد   1397/08/15 - 07:56  تعدادمشاهده  1082 بازگشت

مهمترین واجب فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده: آیت الله ابراهیم امینی

انتشارات: بوستان کتاب

تهیه کننده ها: موسسه بوستان کتاب

قیمت: 16000 ریال(نسخه ی PDF)

امر به معروف و نهی از منکر، فریضة بسیار حیاتی وتأثیرگذار در منظومة معارف اسلامی و عامل اصلی در ترویج و تحکیم واجبات دیگر است. همة انبیا و اولیا و صالحان، به ویژه پیامبر اسلام و ائمه معصومین(ع) آیین یکتاپرستی و حق مداری را با امر به نیکی ها و نهی از بدی ها ترویج می کردند. آنان همیشه هشدار داده اند که با ترک این دو واجب، ستمگران بر جامعه حاکم می شوند و زشتی و پلیدی، همه جا را خواهد گرفت و تر و خشک با هم می سوزند. یادآوری اهمیت عظیم این واجب الهی و تبیین شیوه های صحیح آن، وظیفه ای است که باید با بیان و قلم و در قالب های دیگر، به آن پرداخت. اثر حاضر با همین انگیزه و با مددگرفتن از قرآن و روایات، به سهم خود، گامی در این مسیر برداشته است.

عناوین اصلی کتاب عبارتند از:

بخش اول: جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام

بخش دوم: شناخت معروف و منکر

بخش سوم: شرایط امر به معروف و نهی از منکر

بخش چهارم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر 
Text/HTML