● 
اِجُّمعَة ٢٤ ذو الحجه ١٤٤١
امر به معروف و نهی از منکر
 
   
حدیث