● 
اِلأِثنين ١٦ شعبان ١٤٤٥
امر به معروف و نهی از منکر * ......معرفی کتاب
 
   
کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
معرفی کتاب
واجب فراموش شده: راهبردهاي مقام معظم رهبري در زمينه امر به معروف و نهي از منكر

تاریخ ایجاد   1397/09/11 - 08:34  تعدادمشاهده  1149 بازگشت

واجب فراموش شده: راهبردهاي مقام معظم رهبري در زمينه امر به معروف و نهي از منكر


مشخصات كتاب:
سرشناسه : خامنه اي، سید علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۱۸ -
عنوان و نام پديدآور : واجب فراموش شده: راهبردهاي مقام معظم رهبري در زمينه امر به معروف و نهي از منكر

گردآورندگان : حسين خادمي، حميدرضا محمودخاني

فصل های کتاب:
مقدمه؛ فصل اول: اهميّت؛ فصل دوم: وجوب؛ فصل سوم: تأثير؛ فصل چهارم: شيوه صحيح؛ فصل پنجم: مصاديق معروف و منكر؛ فصل ششم: وظيفه مردم؛ فصل هفتم: وظيفه مسؤولان؛ فصل هشتم: هشدارها؛ فصل نهم: احكام واستفتائات؛ منابع؛ مراكز فروش

مقدمه؛ فصل اول: اهميّت؛ فصل دوم: وجوب؛ فصل سوم: تأثير؛ فصل چهارم: شيوه صحيح؛ فصل پنجم: مصاديق معروف و منكر؛ فصل ششم: وظيفه مردم؛ فصل هفتم:وظيفه مسؤولان؛ فصل هشتم: هشدارها؛ فصل نهم: احكام واستفتائات؛ منابع؛ مراكز فروش

 

 

  
Text/HTML