● 
اِلأِثنين ١٠ ذو الحجه ١٤٤٥
جشنواره پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی
 
   

 

رئیس همایش

دکتر علی منظم اسماعیل پور

 

دبیر علمی همایش

دکتر محمد لعل علیزاده

 

دبیر اجرائی همایش

دکتر سید حسام وقفی

 

اعضای کمیته علمی

دکتر زرین اسحاقی

دکتر حامد امین زاده

دکتر محسن صادقی

دکتر هادی مولودیان

دکتر محمدصادق امیری

دکتر تکتم سادات وفا

دکتر سید حسام وقفی

دکتر مهدی کریمی

دکتر اکرم آهنگی

دکتر اعظم امینی

دکتر مرتضی عمرانی

 

 

رئیس همایش

دکتر علی منظم اسماعیل پور

 

دبیر علمی همایش

دکتر محمد لعل علیزاده

 

دبیر اجرائی همایش

دکتر سید حسام وقفی

 

اعضای کمیته علمی

دکتر زرین اسحاقی

دکتر حامد امین زاده

دکتر محسن صادقی

دکتر هادی مولودیان

دکتر محمدصادق امیری

دکتر تکتم سادات وفا

دکتر سید حسام وقفی

دکتر مهدی کریمی

دکتر اکرم آهنگی

دکتر اعظم امینی

دکتر مرتضی عمرانی

 

  چاپ   

 

اولین جشنواره ارزیابی پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی

 

تقدیر از آثار و اساتید راهنمای برتر

 

 

محورهای جشنواره:

رساله دکتری

پایان نامه کارشناسی ارشد

پروژه های کارشناسی

اختراعات و آثار بدیع 

 

زمان بندی جشنواره:

دریافت آثار تا 31 خرداد

داوری آثار  تیرماه 1403 

اختتامیه جشنواره شهریور 1403

 

 

 

اولین جشنواره ارزیابی پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی

 

تقدیر از آثار و اساتید راهنمای برتر

 

 

محورهای جشنواره:

رساله دکتری

پایان نامه کارشناسی ارشد

پروژه های کارشناسی

اختراعات و آثار بدیع 

 

زمان بندی جشنواره:

دریافت آثار تا 31 خرداد

داوری آثار  تیرماه 1403 

اختتامیه جشنواره شهریور 1403

 

 

  چاپ   

ارسال آثار 

جهت ارسال آثار، فرم زیر را تکمیل و از طریق ایمیل به آدرس زیر ارسال فرمایید:

دریافت فایل در قالب Word 

دریافت فایل در قالب JPG

 

ThesisPNU1403@pnum.ac.ir

 

 

کانال اطلاع رسانی جشنواره

ThesisPNU1403@

 

 

آدرس دبیرخانه:

خراسان رضوی، مشهد، آموزگار 69، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد، ساختمان مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، کد پستی 9189896311

 

 

ارسال آثار 

جهت ارسال آثار، فرم زیر را تکمیل و از طریق ایمیل به آدرس زیر ارسال فرمایید:

دریافت فایل در قالب Word 

دریافت فایل در قالب JPG

 

ThesisPNU1403@pnum.ac.ir

 

 

کانال اطلاع رسانی جشنواره

ThesisPNU1403@

 

 

آدرس دبیرخانه:

خراسان رضوی، مشهد، آموزگار 69، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد، ساختمان مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، کد پستی 9189896311

 

 

  چاپ