● 
اِلأِثنين ١٠ ذو الحجه ١٤٤٥
پرسش و پاسخ * معادل سازی * پرسش ها و پاسخ های متداول
 
   
پرسش ها و پاسخ های متداول

1. آیا با داشتن ریزنمراتی که دانشجو از دانشگاه قبلی گرفته، می تواند معادلسازی انجام دهد؟

جواب: اگر ریزنمرات اصل بوده و مهر و امضای اصل دانشگاه قبلی را داشته باشد، قابل قبول است. کپی ریزنمرات قابل قبول نیست.

 

2. برای درخواست اولیه معادلسازی چه مدارکی لازم است؟

جواب: فتوکپی مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم. 

 

3. برای دانشجویانی که مدرک کارشناسی ارشد دارند و در حال حاضر در مقطع کارشناسی پذیرفته شده اند چه مدارکی برای معادلسازی لازم است؟ آیا تصویر مدرک کارشناسی ارشد هم لازم است یا خیر؟

جواب: تصویر مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم کفایت می کند.

 

4. تا چه زمانی فرصت داریم که درخواست اولیه معادلسازی را به دانشگاه ارائه نماییم؟

جواب: دانشجو دو نیمسال اول تحصیل فرصت دارد تا درخواست اولیه خود را جهت معادلسازی دروس به دانشگاه ارائه نماید. این زمان قابل تمدید نمی باشد.

 

5. آیا دروس مقطع کاردانی قابل معادلسازی می باشد؟

جواب: چنانچه دانشجو مدرک پیش دانشگاهی و یا دیپلم نظام قدیم داشته باشد معادلسازی قابل انجام است؛ اما اگی دیپلم نظام جدید (دوره سه ساله متوسطه) داشته و فاقد مدرک پیش دانشگاهی باشد، از مدرک کاردانی خود فقط برای ثبت نام در دوره کارشناسی پیوسته می تواند استفاده نماید. ولی دروس دوره کاردانی قابل تطبیق واحد در دوره کارشناسی پیوسته نمی باشد.

 

6. آیا در دوره کارشناسی ناپیوسته معادلسازی دروس انجام می شود؟

جواب: خیر.

 

7. آیا محدودیت زمانی در خصوص زمان اخذ مدرک قبلی دانشجو برای تطبیق واحد وجود دارد؟

جواب: خیر

 

8. آیا محدودیت واحد (سقف واحد) برای معادلسازی وجود دارد؟

جواب: خیر. هر تعداد درس که دانشجو قبلا گذرانده و قابل تطبیق واحد باشد، پذیرفته می شود و سقف واحدی برای آن در نظر گرفته نشده است.

 

9. آیا دانشجو می باید از دانشگاه قبلی خود انصراف دهد و بعد برای معادلسازی اقدام نماید؟

جواب: اگر دانشجو قبلا در دانشگاه دیگری تحصیل می کرده و یا دانشجوی مرکز مشهد بوده، ابتدا می باید از رشته قبلی خود انصراف دهد و سپس برای معادلسازی دروس خود اقدام نماید.

 

1. آیا با داشتن ریزنمراتی که دانشجو از دانشگاه قبلی گرفته، می تواند معادلسازی انجام دهد؟

جواب: اگر ریزنمرات اصل بوده و مهر و امضای اصل دانشگاه قبلی را داشته باشد، قابل قبول است. کپی ریزنمرات قابل قبول نیست.

 

2. برای درخواست اولیه معادلسازی چه مدارکی لازم است؟

جواب: فتوکپی مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم. 

 

3. برای دانشجویانی که مدرک کارشناسی ارشد دارند و در حال حاضر در مقطع کارشناسی پذیرفته شده اند چه مدارکی برای معادلسازی لازم است؟ آیا تصویر مدرک کارشناسی ارشد هم لازم است یا خیر؟

جواب: تصویر مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم کفایت می کند.

 

4. تا چه زمانی فرصت داریم که درخواست اولیه معادلسازی را به دانشگاه ارائه نماییم؟

جواب: دانشجو دو نیمسال اول تحصیل فرصت دارد تا درخواست اولیه خود را جهت معادلسازی دروس به دانشگاه ارائه نماید. این زمان قابل تمدید نمی باشد.

 

5. آیا دروس مقطع کاردانی قابل معادلسازی می باشد؟

جواب: چنانچه دانشجو مدرک پیش دانشگاهی و یا دیپلم نظام قدیم داشته باشد معادلسازی قابل انجام است؛ اما اگی دیپلم نظام جدید (دوره سه ساله متوسطه) داشته و فاقد مدرک پیش دانشگاهی باشد، از مدرک کاردانی خود فقط برای ثبت نام در دوره کارشناسی پیوسته می تواند استفاده نماید. ولی دروس دوره کاردانی قابل تطبیق واحد در دوره کارشناسی پیوسته نمی باشد.

 

6. آیا در دوره کارشناسی ناپیوسته معادلسازی دروس انجام می شود؟

جواب: خیر.

 

7. آیا محدودیت زمانی در خصوص زمان اخذ مدرک قبلی دانشجو برای تطبیق واحد وجود دارد؟

جواب: خیر

 

8. آیا محدودیت واحد (سقف واحد) برای معادلسازی وجود دارد؟

جواب: خیر. هر تعداد درس که دانشجو قبلا گذرانده و قابل تطبیق واحد باشد، پذیرفته می شود و سقف واحدی برای آن در نظر گرفته نشده است.

 

9. آیا دانشجو می باید از دانشگاه قبلی خود انصراف دهد و بعد برای معادلسازی اقدام نماید؟

جواب: اگر دانشجو قبلا در دانشگاه دیگری تحصیل می کرده و یا دانشجوی مرکز مشهد بوده، ابتدا می باید از رشته قبلی خود انصراف دهد و سپس برای معادلسازی دروس خود اقدام نماید.